Registracija į PIRAMIDĖS turnyrą nuo 2017 05 24 Registracijos pabaiga 2017-06- 12

Turnyro (PIRAMIDĖS) struktūra

Dalyviai suskirstomi į piramidės formos lentelę. Kiekvienas žaidėjas PIRAMIDĖJE turi savo numerį, kuris kinta priklausomai nuo varžybų rezultatų. PIRAMIDĖ numeruojama nuo viršaus žemyn, didėjimo tvarka iš kairės pusės į dešinę. Turnyro dalyviai gali kviesti žaidėjus, esančius toje pačioje PIRAMIDĖS eilutėje, kurioje yra pats žaidėjas į kairę pusę nuo jo, bei viena PIRAMIDĖS eilute aukščiau. Žaidėjai, užimantys 1 – 6 vietas, gali kviesti bet kurį žaidėją, išskyrus žemesnėse pozicijose esančius žaidėjus, t.y., 6 numeris gali kviesti 1 numerį, ir t.t., tačiau 3 numeris negali kviesti 4 ar 5.

Turnyro registracija ir mokesčiai

Startinis mokestis - NEMOKAMAI

Piramidės finalinis turnyras

Finaliniame turnyre dalyvauja 1-8 pozicijas užimančios porors. Finalinis turnyras vyksta pasibaigus Piramidės turnyrui.

Kvietimai

Turnyro dalyvis, kuris kviečia kitą žaidėją registroja iškvietima www.alytenis.lt

7 dienų taisyklė

Iškviestas žaidėjas privalo per 7 dienas nuo iškvietimo suderinti žaidimo laiką. Jeigu iškviestas žaidėjas per 7 dienas atsisako ar dėl kitų priežasčių negali žaisti susitikimo, jis po 7 dienų laikomas pralaimėjusiu mačą. PIRAMIDĖJE negalima iš anksto kviesti tų žaidėjų, kurie tuo metu yra iškviesti ir dar nėra žinomas susitikimo rezultatas. Pvz.: 23 numeris negali iškviesti 16 žaidėjo, jei jis yra iškviestas 22 numerio, ir šis susitikimas dar neįvykęs. Taip pat negalima daryti kvietimo, kuris yra ilgiau nei po 7 dienų.

4 dienų taisyklė

Vėl tą patį žaidėją galima kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų, t.y. jei JONAS išsikvietė PETRĄ ir pralaimėjo jam, tai JONAS PETRĄ vėl gali kviesti ne anksčiau kaip po 4 dienų.

Išankstinio kvietimo draudimas

Taip pat nėra priimami kvietimai iš anksto, t.y. nėra priimami tokie iškvietimai kaip - "iškvieskite/rezervuokite man JONĄ, po to kai jis sužais su PETRU".

24 valandų taisyklė (''nepagaunamiems'')

Po kiekvieno mačo, kvietėjas 24 valandas neturi teisės nieko kviesti. Taip yra skiriamos 24 valandos tam, kad kiti žaidėjai turėtų galimybę jį išsikviesti.

24 valandų taisyklė (''šanso teisė')

Po kiekvieno mačo, kviestas žaidėjas įgyja 24 valandų "neliečiamumą".Taip yra skiriamos 24 valandos tam, kad pats žaidėjas galėtų ramiai ką nors išsikviesti, jei norės.

Suderinto žaidimo taisyklė

Kai kviečiantysis ir kviečiamasis piramidės žaidėjai sutaria dėl susitikimo laiko, žaidimas laikomas suderintu. Jei vienas iš žaidėjų nebegali arba neatvyksta( vėlavimas ilgiau nei 15min. laikomas neatvykimu) sužaisti suderinto žaidimo mačo, kitas žaidėjas pasirenka ar įvedamas rezultatas b/ž ( atvykusiojo naudai) ar žaidimas bus derinamas kitu, abiems žaidėjams tinkamu laiku.

Turnyro vykdymo vieta

Kvietėjo pareigos:

Kvietėjas apmoka už aikštelę 2/3 jos kainos (1/3 sumoka kviečiamasis). Kvietėjas taip pat privalo pasirūpinti kamuoliukais.

Žaidimų rezultatų įvedimas, skaičiavimas

Žaidimo rezultatus į sistemą įveda mačo kvietėjas arba jis praneša turnyro administratoriui (el. paštu arba sms žinute). Jeigu nugali iškvietęs žaidėjas, jis atsiduria nugalėto varžovo vietoje, o pralaimėjęs iš ankstesnės pozicijos nukrenta vienu numeriu žemyn, tuo pačiu viena pozicija nukrenta ir visi žemiau esantys žaidėjai. Jei kviečiantysis žaidėjas pralaimi, tuomet visi lieka savo pozicijose.
Visi iškvietimai, užregistruoti prieš lentelės pasikeitimą, lieka galioti, nepaisant žaidėjų pozicijų pokyčio (pvz., kviečiantis žaidėjas nukrito į žemesnę eilutę ir jo iškviestasis žaidėjas yra per dvi eilutes virš jo).
Mačas žaidžiamas iki 2 laimėtų setų. Kviečiantysis žaidėjas prieš prasidedant mačui pasako 3 seto žaidimo variantą- pilnas arba tie-breakas iki 10.

Turnyro administratorius